Sypký materiál, betónove zmesy a výrobky

 

  Sypký materiál

Predaj štrkov, pieskov a kameniva

 • Predaj váhového štrku (frakcie: 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 32/63, ťažený štrk)
 • Predaj lomového kameniva (frakcie: 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 0/32, 0/63, 32/63)
 • Predaj okrasného kameniva (frakcie: 4/8, 8/16, 16/22, 16/32)
 • Predaj žltého šaštínskeho piesku (frakcie: 0/1)
 •  

  Predaj betónových zmesí

 • Betónové zmesy
 • Potery
 • Samonivelačné potery (ANHYDRIT)
 • Suchý betón
 • Vykonávame aj dopravu a čerpanie betónu

   

  Predaj betónových výrobkov

 • DT tvárnice
 • Žumpy
 • Vodovodné šachty
 • Skruže
 • Obrubníky
 •